Impressum

© Lune Jancke

Landesstutenschau Rheinland 2012

 

 

 

Landessiegerstute Elvira v. Partout - Schwadroneur

 

Elvira Foto: Lune Jancke

 

Elvira Foto: Lune Jancke

 

 

1. Reserve Ariane v. Gribaldi - Michelangelo

 

Ariane Foto: Lune Jancke

 

Foto: Lune Jancke

 

 

2. Reserve Elize v. Hofrat - Schwadroneur

 

Elize Foto: Lune Jancke

 

Elize Foto: Lune Jancke

 

Elize und Elvira

 

Elvira und Elize Foto: Lune jancke

 

 

Golden Surprise v. Karolinger I - Hertug

 

Golden Surprise Foto: Lune Jancke

 

 

Society Lady v. Polarion - Biotop

 

Society Lady Foto:Lune Jancke

 

Society Lady Foto: Lune Jancke

 

 

New Dawn v. Monteverdi - Acatenango xx

 

New Dawn Foto: Lune Jancke

 

 

Rheinhilde v. Couracius - Partout

 

Rheinhilde Foto: Lune Jancke

 

 

Honeybey v. Distelzar - Fahnenträger

 

Honeybey

 

 

Feuertanz v. Gribaldi - Herzzauber

 

Feuertanz Foto: Lune Jancke

 

 

Aguilera v. Hofrat - Michelangelo

 

Aguilera Foto: Lune Jancke

 

Stutfohlen von Oliver Twist u.d. Aguilera Siegerin im Fohlenchampionat Rheinland

 

Siegerstutfohlen Fohlenchampionat v. Oliver Twist u.d. Aguilera Foto: Lune Jancke

 

 

Aguilera Foto: Lune Jancke

 

 

Merida-Augusta v. Lando xx - Caprimond

 

Merida-Augusta Foto: Lune Jancke

 

 

Schönefeld´s Skylight v. Napoleon Quatre - Caprimond

 

Skylight Foto: Lune Jancke

 

Skylight Foto: Lune Jancke

 

Skylight Foto: Lune Jancke

 

Hengstfohlen v. Singolo u.d. Schönefeld´s Skylight

 

Hf v. Singolo a.d. Skylight Foto: Lune Jancke

 

 

Evviva v. Kaiser Wilhelm - Schwadroneur

 

Evviva Foto: Lune Jancke

 

Evviva Foto: Lune Jancke

 

 

Gloria v. Monteverdi - Polarion

 

Gloria Foto: Lune Jancke

 

Gloria Foto: Lune Jancke

 

 

Zauberlied v. Friedensfürst - Märchenprinz

 

Zauberlied Foto: Lune Jancke

 

 

Palmnicken v. Monteverdi - Caprimond

 

Palmnicken Foto: Lune Jancke

 

 

Shakira v. Biotop - Königspark xx

 

Shakira Foto: Lune Jancke

 

Shakira Foto:Lune Janck

 

Shakira Foto: Lune Jancke

 

 

Manna v. Abdullah - Leonardo mit Hf v. Best Before Midnight

 

Manna Foto: Lune Jancke

 

 

Gipsy Rose v. Polarion - Camelot

 

Gipsy Rose Foto: Lune Jancke

 

 

Aimee v. Heimherr - Ramses

 

Aimee Foto: Lune Jancke

 

Franzisca v. Herzzauber - Altan II

 

Franzisca Foto: Lune Jancke

 

 

Oksana v. Consul - Lucado

 

Oksana Foto: Lune Jancke

 

 

Brindisi v. Michelangelo - Hartung

 

Brindisi Foto: Lune Jancke

 

Brindisi Foto: Lune Jancke

 

 

 

zurück